Basic science as the prerequisite for medical progress

door Guido Bommer

350€ verzameld

Fundamental science was the prerequisite for many discoveries that allow us to live longer and in better health than ever before.

In my lab, we are trying to understand how the chemical reactions required for life are linked to the function of cells. In some cases, this reveals insights that are important for medical problems, but more often we 'only' increase our knowledge of how cells work. Thus, the specific topics and some results of our research may seem distant from everyday life.
Yet, future medical progress is critically dependent on a better understanding of the inner workings of our body and the cells that make it work. Help us push the boundaries of our knowledge and support our research !

Donations above 40 euros are tax deducible

— Guido

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de UCLouvain (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek huisvest.
Het de Duve Instituut is gebaseerd op drie principes :
voorrang voor fundamenteel onderzoek en vrijheid voor de onderzoekers,
speciale aandacht voor potentieel medische voordelen als gevolg van fundamentele ontdekkingen,
multidisciplinaire samenwerking binnen een kritische massa van kennis, apparatuur en technieken.

Met het geld dat tijdens de crowdfundingcampagne wordt ingezameld, kan het Instituut ultramoderne apparatuur aanschaffen en beurzen voorzien om uitzonderlijke wetenschappers aantetrekken. Met uw donaties versnelt u het onderzoek.

Schenkers (5)

5 top schenker steunen "Basic science as the prerequisite for medical progress"
40 €
Marie  —  3 maanden geleden
80 €
Graff  —  3 maanden geleden
40 €
Matthieu  —  5 maanden geleden

Bonjour, je travaille pour la gestion des fonds européens Feder en Wallonie. Est ce que vous connaissez le Feder et avez vous déjà candidaté pour des fonds européens ou des fonds à la recherche ?

40 €
ComptaXis SRL  —  5 maanden geleden
150 €
Scheers Consulting SCOM  —  5 maanden geleden

Wat is het fundamenteel onderzoek?

Meer lezen over het onderzoek van het de Duve Instituut