Never give up!

door Melina Cervesato

960€ verzameld

Le monde a pris conscience de l'importance de la Recherche par la récente pandémie mais malheureusement cette recherche fondamentale reste encore trop souvent dans l'ombre.

L’Institut de Duve fait partie des meilleurs centres de recherche biomédicale au monde grâce à la passion de scientifiques à la pointe de leur discipline. Il est salué pour ses résultats prometteurs dans les domaines du cancer, de l’immunothérapie, de l’endométriose, du diabète, des virus, de la résistance aux antibiotiques, etc.

NEVER GIVE UP - un état d'esprit qui m'anime, qui me parle, que je transmets autour de moi car à l'impossible nul n'est tenu. C'est pour cette raison que je m’investis depuis 2 ans au sein de l'Institut de Duve afin de récolter un maximum de dons et de contribuer à un monde meilleur.

Alors si vous avez envie de soutenir cette recherche afin de pousser les connaissances toujours plus loin et s'aider mutuellement faites le dès à présent par un don, déductible fiscalement à 45% et partagez cette page parmi vos relations. Cela nous concerne tous !

De tout coeur un grand merci.


De wereld is zich door de recente pandemie bewust geworden van het belang van onderzoek, maar helaas blijft fundamenteel onderzoek nog te vaak in de schaduw staan.

Het de Duve Instituut is een van de beste biomedische onderzoekscentra ter wereld dankzij de passie van wetenschappers die excelleren in hun vakgebied.

Het Instituut wordt alom geprezen om de veelbelovende resultaten op het gebied van kanker, immunotherapie, endometriose, diabetes, virussen, antibioticaresistentie, ..,

Never Give Up - een gemoedstoestand die mij drijft, die mij kenmerkt, die ik zo goed mogelijk doorgeef aan de mensen om mij heen, want niemand kan het onmogelijke realiseren. Daarom heb ik de afgelopen twee jaar mij persoonlijk geïnvesteerd in het de Duve Instituut om zoveel mogelijk giften in te zamelen om zo bij te dragen tot een betere wereld.

Dus als u dit onderzoek wenst te steunen om wetenschappelijke kennis verder te brengen en elkaar te helpen, doe dan nu een gift, fiscaal aftrekbaar voor 45%, en deel deze pagina met uw vrienden. Het gaat ons allemaal aan!

Van harte dank !

Melina Cervesato

— Melina

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de UCLouvain (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek huisvest.
Het de Duve Instituut is gebaseerd op drie principes :
voorrang voor fundamenteel onderzoek en vrijheid voor de onderzoekers,
speciale aandacht voor potentieel medische voordelen als gevolg van fundamentele ontdekkingen,
multidisciplinaire samenwerking binnen een kritische massa van kennis, apparatuur en technieken.

Met het geld dat tijdens de crowdfundingcampagne wordt ingezameld, kan het Instituut ultramoderne apparatuur aanschaffen en beurzen voorzien om uitzonderlijke wetenschappers aantetrekken. Met uw donaties versnelt u het onderzoek.

Schenkers (6)

6 top schenker steunen "Never give up!"
100 €
Isabelle  —  2 jaar geleden
500 €
Baudouin  —  2 jaar geleden
80 €
Catherine  —  2 jaar geleden
100 €
Sean  —  2 jaar geleden

Great initiative!

100 €
Anoniem  —  2 jaar geleden
80 €
Catherine  —  2 jaar geleden

Wat is het fundamenteel onderzoek?

Meer lezen over het onderzoek van het de Duve Instituut