Roulons pour la Recherche !

0€ verzameld

Les recherches de l’Institut de Duve me tiennent tant à cœur. Cette année lors de notre rallye annuel, les bénéfices de la tombola ont été reversés à l’Institut de Duve.

L’Institut de Duve fait partie des meilleurs centres de recherche biomédicale au monde grâce à la passion de scientifiques à la pointe de leur discipline.
Salué pour ses résultats prometteurs dans les domaines du cancer, de l’immunothérapie, de l’endométriose, du diabète, des virus, de la résistance aux antibiotiques, ..., l'Institut fait honneur à la volonté de son fondateur, le prix Nobel Christian de Duve : « Mieux comprendre, pour mieux guérir ».

— Roulons pour la Recherche !

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de UCLouvain (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek huisvest.
Het de Duve Instituut is gebaseerd op drie principes :
voorrang voor fundamenteel onderzoek en vrijheid voor de onderzoekers,
speciale aandacht voor potentieel medische voordelen als gevolg van fundamentele ontdekkingen,
multidisciplinaire samenwerking binnen een kritische massa van kennis, apparatuur en technieken.

Met het geld dat tijdens de crowdfundingcampagne wordt ingezameld, kan het Instituut ultramoderne apparatuur aanschaffen en beurzen voorzien om uitzonderlijke wetenschappers aantetrekken. Met uw donaties versnelt u het onderzoek.

Schenkers

Doe als eerste een gift voor "Roulons pour la Recherche !"

Wat is het fundamenteel onderzoek?

Meer lezen over het onderzoek van het de Duve Instituut