La recherche fondamentale plus que jamais!

door Jacques Vancleve

100€ verzameld

Participer à cette magnifique aventure qu'est la recherche fondamentale, faites un don!
Participate in this magnificent adventure that is basic research, make a donation!
Participe en esta maravillosa aventura de la investigación básica, ¡haga una donación!

— Jacques

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de UCLouvain (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek huisvest.
Het de Duve Instituut is gebaseerd op drie principes :
voorrang voor fundamenteel onderzoek en vrijheid voor de onderzoekers,
speciale aandacht voor potentieel medische voordelen als gevolg van fundamentele ontdekkingen,
multidisciplinaire samenwerking binnen een kritische massa van kennis, apparatuur en technieken.

Met het geld dat tijdens de crowdfundingcampagne wordt ingezameld, kan het Instituut ultramoderne apparatuur aanschaffen en beurzen voorzien om uitzonderlijke wetenschappers aantetrekken. Met uw donaties versnelt u het onderzoek.

Schenker (1)

Een super schenker steunt "La recherche fondamentale plus que jamais!"
100 €
André  —  1 jaar geleden

Wat is het fundamenteel onderzoek?

Meer lezen over het onderzoek van het de Duve Instituut